“ரப்பரும் தமிழரும்” கவிதையைக் கேலிசித்திரம் கொண்டு கற்பித்தல்

Teaching “Rapparum Tamilarum” poem using caricature

Authors

  • திவாகர் மணிவண்ணன் | Dhiwahar Manivanan Research scholar, Student Of Tamil Department, Sultan Idris Educational University, Malaysia

Keywords:

தொழில்நுட்பம், இலக்கியம், கேலிசித்திரம், Caricature, Technology, Tamil poem, Teaching

Abstract

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் மொழிப்பாடம் கற்பித்தலில், புதிய சிந்தனையுடன் ஆசிரியர்கள் தங்களின் கற்றல், கற்பித்தலை நடத்தும் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மிகக் குறைவு. இப்போதெல்லாம் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தமிழ் மொழியைக் கற்பிப்பது மிகவும் எளிது. இந்தக் கட்டுரையில் கேலிசித்திரம் பயன்படுத்தி, தமிழ் இலக்கியம் SPM பாடத்திட்டத்தில் ஒரு கவிதையை எப்படிக் கற்பிப்பது என்பதை விளக்குகிறது. மேலும், இந்தக் கட்டுரை ஒரு கேலிசித்திரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது, அதன் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் ஆகியவற்றையும் எடுத்துரைக்கின்றது.

Abstract

In Tamil language teaching, there are very few Tamil writers who conduct their learning and teaching with new thinking. Nowadays it is very easy to teach Tamil language with the help of technology.  This article explained  how to teach a poem in the Tamil Literature SPM curriculum using a cartoon. Also, this article will explain how to create a caricature, its application, and the tools used.

References

சாமிக்கண்ணு ஜெபமணி, ஈசா., கிங்ஸ்டன் பால், த. (2018). மலேசியத் தமிழ்க்கல்வி வரலாறு. சென்னை: நவநீதம் எண்டர் பிரைசஸ்.

முரசு, நெடு. (2016). கவிதைத் தொகுப்பு தமிழ் இலக்கியம். மலேசியா: அருள்மதியம் பதிப்பகம்.

பச்சைபாலன், ந. (2016). எஸ். பி. எம் தமிழ் இலக்கியம் தேர்வுக் களஞ்சியம். மலேசியா: தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர் கழகம்.

Ponniah, K., Thamburaj, K. P., & SamuvelI, S. J. I. (2017). Language attitude among Tamil language teachers. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(6), 142- 147.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2016). Hierarchical grammatical tagging for tinai (landscape) of cankam Tamil literature. Indian Journal of Science and Technology, 9(48).

Thamburaj, K. P., & Rengganathan, V. (2015). A Critical Study of SPM Tamil Literature Exam Paper. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 5, 13-24.

Thamburaj, K. P., & Sivanathan, S. (2020). Marapu vaḻi eḻututal tiṟaṉum taṟkāla eḻututal tiṟaṉum oru pārvai [A study on modern and traditional writing skill]. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 141-146.

Thamburaj, K. P. (2015). Promoting scientific ideas through the future studies in Tamil language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2084-2089.

Thamburaj, K. P., Arumugum, L., & Samuel, S. J. (2015, August). An analysis on keyboard writing skills in online learning. In 2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET) (pp. 373-377). IEEE.

Thamburaj, K. P. (2021). An Critical Analysis of Speech Recognition of Tamil and Malay Language Through Artificial Neural Network. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12 (9), 1305-1317.

Thamburaj, K. P., & Shakunthala, R. (2016). Standardization of question items to test tamil case markers–a study. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 6, 9-16.

Arumugum, L., Nadeson, B., & Thamburaj, K. P. (2021). Traditional teaching method-concept of moral education and pedagogy in Aathicuudi. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 176-182.

Thamburaj, K. P. (2021). E-Teaching in Teacher Education—A Conceptual Framework of Sultan Idris Education University. Sino-US English Teaching, 18(5), 107-111.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2020). THE USE OF MOBILE–ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN TEACHING AND LEARNING TAMIL GRAMMAR. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(10), 843-849.

Thamburaj, K. P., Sivanadhan, I., & Kumar, M. (2021). IMPROVING FORM 4 STUDENT’S READING COMPREHENSION SKILLS IN TAMIL LANGUAGE BY USING SQ3R METHOD. Psychology and Education Journal, 58(2), 2291-2295.

Thamburaj, Kingston Pal. "A Process of Developing an ASR System for Malay and Tamil Languages." Design Engineering (2021): 731-741.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2015). வள்ளுவர் கூறும் நட்பின் மறுகட்டமைதி (Reframing Valluvar’s claim on Friendship). Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்), 2(1), 7-13.

Published

26.02.2022

How to Cite

MANIVANAN, D. (2022). “ரப்பரும் தமிழரும்” கவிதையைக் கேலிசித்திரம் கொண்டு கற்பித்தல் : Teaching “Rapparum Tamilarum” poem using caricature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 7(29), 1–6. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/32