தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டைக் கொண்டு புத்தாக்கம் செய்தல்

Innovation with the use of technology in grammar teaching

Authors

  • லோகப்பிரியா சண்முகம் | Logapriyaa Shanmugam Student Of Tamil Department, Sultan Idris Educational University, Malaysia

Keywords:

tamil ilakanam, tholilnutpam, innovation, technology development, ‘powerpoint’, ‘youtube’ ‘blog’, and grammar learning, புதுமை, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, 'பவர்பாயிண்ட்', 'யூடியூப்' 'வலைப்பதிவு' மற்றும் இலக்கணக் கற்றல்.

Abstract

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் தாக்கம் கல்வியில் அதிகமான நிலையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த நவீன யுகத்தில் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியைக் கல்வி அமைப்பு மேலும் பாதித்தது. எனவே, கல்வியின் நல்ல குறிக்கோள்கள் வாழ்க்கையின் தற்போதைய சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையவை. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கல்வி முறை ஒரு சமூகத்தின் உண்மையான சூழ்நிலைகளைச் சந்திக்க வேண்டும். மேலும், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே எளிதில் நிறுவப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தமிழில் இலக்கணத்தைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி புத்தாக்கத்தின் மூலம் ஒரு புரிதல் கற்றல் முறையை அடைய முடியும். பெயர்ச்சொல் இலக்கணம், இது கற்றல் அமைப்பில் தமிழ் மொழியின் ஆரம்பகால இலக்கணம் ஆகும். 'பவர் பாயிண்ட்', 'யூடியூப்' மற்றும் 'வலைப்பதிவு' போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் இந்தக் கண்டுபிடிப்பில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே முன்கூட்டியே தொழில்நுட்பமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

Abstract

The aim of education varies according to technology development. Education system more influenced technology development in this modern era. Therefore, good aims of education are related to the current situations of life. The organized education system must meet the real situations of a community. Moreover, an understanding learning system can be accomplished via innovation with the use of technology in learning grammar in Tamil, especially using technology which is easily found among students and teachers. The peyarsol grammar, which is an earliest grammar known of Tamil Language in learning system. Technology such as ‘powerpoint’, ‘youtube’ and ‘blog 'have been used in this innovation as advanced technology among students and teachers.

References

Arumugum, L., Nadeson, B., & Thamburaj, K. P. (2021). Traditional teaching method-concept of moral education and pedagogy in Aathicuudi. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 176-182.

Gopinath. (2014). EBook, Virtual Learning Platform, and Chrome Lab (மின்னூல், மெய்நிகர் கற்றல் தளம், மற்றும் குரோம் லேப்). Tanjong Malim: Sultan Idris Education University.

Justin Brown ,https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8

Kevin Stratvert, https://www.youtube.com/watch?v=D8JV3w4TOVw

Ponniah, K., Thamburaj, K. P., & SamuvelI, S. J. I. (2017). Language attitude among Tamil language teachers. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(6), 142-147.

Salavanisri, P. (2013). சாலாவாணிஸ்ரீ, பொ. (2013). Use of Information Technology in New Approaches to Learning Teaching (கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறைகளில் தகவல் தொழில்நுட்பப் பயன்பொடு). India: Annai Velangkanni College.

Sivakumaran Ramalingam (சிவகுமாரன் ராமாலிங்கம்). சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி கற்றல் கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடு. Paper presented at the 9th Tamil Internet Conference 2010, Coimbatore, India. http://hdl.handle.net/10497/17706.

Thamburaj, K. P. (2021). E-Teaching in Teacher Education—A Conceptual Framework of Sultan Idris Education University. Sino-US English Teaching, 18(5), 107-111.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2020). THE USE OF MOBILE–ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN TEACHING AND LEARNING TAMIL GRAMMAR. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(10), 843-849.

Thamburaj, K. P., Sivanadhan, I., & Kumar, M. (2021). IMPROVING FORM 4 STUDENT’S READING COMPREHENSION SKILLS IN TAMIL LANGUAGE BY USING SQ3R METHOD. Psychology and Education Journal, 58(2), 2291-2295.

Thamburaj, Kingston Pal. "A Process of Developing an ASR System for Malay and Tamil Languages." Design Engineering (2021): 731-741.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2015). வள்ளுவர் கூறும் நட்பின் மறுகட்டமைதி (Reframing Valluvar’s claim on Friendship). Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்), 2(1), 7-13.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2016). Hierarchical grammatical tagging for tinai (landscape) of cankam Tamil literature. Indian Journal of Science and Technology, 9(48).

Thamburaj, K. P., & Rengganathan, V. (2015). A Critical Study of SPM Tamil Literature Exam Paper. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 5, 13-24.

Thamburaj, K. P., & Sivanathan, S. (2020). Marapu vaḻi eḻututal tiṟaṉum taṟkāla eḻututal tiṟaṉum oru pārvai [A study on modern and traditional writing skill]. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 141-146.

Thamburaj, K. P. (2015). Promoting scientific ideas through the future studies in Tamil language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2084-2089.

Thamburaj, K. P., Arumugum, L., & Samuel, S. J. (2015, August). An analysis on keyboard writing skills in online learning. In 2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET) (pp. 373-377). IEEE.

Thamburaj, K. P. (2021). An Critical Analysis of Speech Recognition of Tamil and Malay Language Through Artificial Neural Network. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(9), 1305-1317.

Thamburaj, K. P., & Shakunthala, R. (2016). Standardization of question items to test tamil case markers–a study. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 6, 9-16.

Usharani, S. (2014). உஷாராணி, சொ. (2014). The Roles of Communication Techniques in Teaching Learning (கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் தொடர்பு நுட்பங்களின் பங்குகள்). Kuala Lumpur: University Putra Malaysia.

செ.சீனி நைனா முகம்மது (2015). நல்ல தமிழ் இலக்கணம். உங்கள் குரல் எண்டர்பிரைசு. பினாங்கு.

சிங்கப்பூர் சித்தார்த்தன்.(2010). இலகு தமிழில் இனிக்கும் தமிழ் இலக்கணம். நர்மதா பதிப்பகம். தி.நகர். சென்னை

க.திலகவதி.(1995). எழுத்தியலும் சொல்லியலும். உமா பதிப்பகம். கோலாலம்பூர்.

https://peyarsol.blogspot.com/2021/06/httpsyoutu.html

https://youtu.be/XS7BYUcMpic

Published

26.02.2022

How to Cite

Shanmugam, L. (2022). தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டைக் கொண்டு புத்தாக்கம் செய்தல்: Innovation with the use of technology in grammar teaching. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(29), 116–123. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/36