தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழிக் கற்றல்/கற்பித்தல் - பன்னாட்டு மாநாடு (International Conference on Language Teaching and Learning in South East Asian Countries)

30.08.2021

மாநாட்டு ஆலோசனைக் குழுவினர்

 • முனைவர் எஸ்.நிர்மலா

   முதல்வர், பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி(த.), கோயம்புத்தூர்

 • முனைவர் அ.பொன்னுசாமி

   முதல்வர், இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரி(த.), கோயம்புத்தூர்

 • முனைவர் இரா.குறிஞ்சிவேந்தன்

   தலைவர், அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

 • முனைவர் இரா.சாந்தி

   தமிழ்த்துறைத் தலைவர், பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி(த.), கோயம்புத்தூர்

 • முனைவர் இரா.ரமேஷ்குமார்

   மொழித்துறைத் தலைவர், இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரி(த.), கோயம்புத்தூர்

 

ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினர்

 • முனைவர் பா.கவிதா

தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்

 • முனைவர் ந.இராஜேந்திரன்

தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்

 • முனைவர் தெ.வெற்றிச்செல்வன்

உதவிப்பேராசிரியர், அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

 • திரு ஜெயசீலன் செல்வராஜ், இயக்குநர், செம்மொழிகள் நிறுவனம், மலேசியா
 • திரு. எம்.பாலகணேசன், கல்பனா கல்வி மற்றும் படைப்பு அமைப்பு, பிரான்சு
 • முனைவர் மு.முனீஸ்மூர்த்தி

இனம் பதிப்பாசிரியர் & தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சி

 

மதியுரைஞர் குழுவினர்

 • முனைவர் ஆ.மணி (பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரி, புதுச்சேரி)
 • முனைவர் க.பாலாஜி (பூசாகோ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோவை)
 • முனைவர் இரா.குணசீலன் (பூசாகோ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோவை)
 • முனைவர் ந.இராஜேந்திரன் (இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (த.),கோவை)
 • முனைவர் ப.சிவமாருதி (சிங்மாய் பல்கலைக்கழகம், தாய்லாந்து)
 • முனைவர் இரா.இராஜா (தேசியக் கல்லூரி (த.),திருச்சி)
 • முனைவர் ச.முத்துச்செல்வம் (தியாகராசர் கல்லூரி (த.), மதுரை)
 • முனைவர் எப்.எச்.அகம்மது சிப்லி (இலங்கைத் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை)
 • முனைவர் கிங்ஸ்டன் பால் தம்புராஜ் (சுல்தான் இட்ரிஸ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம், மலேசியா)
 • முனைவர் தெ.வெற்றிச்செல்வன் (அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை, தஞ்சாவூர்)
 • முனைவர் பாரதி ராஜா சக்கரவர்த்தி (அயர்லாந்து கால்வே தேசியப் பல்கலைக்கழகம், அயர்லாந்து)
 • முனைவர் டி.தேன்மொழி (எஸ்.எஸ்.என். பொறியியல் கல்லூரி, சென்னை)
 • முனைவர் பா.கவிதா (பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி (த.), கோவை)
 • திருமிகு பு.கமலக்கண்ணன் (ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம், புதுதில்லி)
 • திருமிகு யாழ்பாவாணன் (யாழ்ப்பாணம், வடமாகாணம், இலங்கை)
 • முனைவர் மு.முனீஸ்மூர்த்தி (பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (த.), திருச்சி)
 • முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி (ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (த.),கோவை)

ஆசிரியர்களுக்கான வழிமுறை

ஆய்வாளர் அடையாளக் குறியீட்டு எண் வழங்கல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களுக்குரிய ORCID (https://orcid.org/) எண்ணை வழங்குதல் வேண்டும். ஆய்வுக்கட்டுரை வகைகளும் வரையறையும்

ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை, மதிப்பீட்டுக் கட்டுரை உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட கட்டுரை வகைகள். அனைத்து ஆவணங்களும் 4500 - 7000 சொற்களுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அதாவது குறைந்தது 10 பக்கங்கள் அமைதல் வேண்டும்.

ஆய்வுத்தலைப்பு

தலைப்பு 15 சொற்களுக்குமேல் இருத்தல் கூடாது. அது ஆங்கிலத் தலைப்பாக இருந்தால் 14 புள்ளிகள் சாதாரண Times New Romansஇல் இருக்க வேண்டும். தமிழில் Arial Unicode MS எழுத்துருவைப் பயன்படுத்த வேண்டும். தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் தலைப்புகள் இருத்தல் வேண்டும்.

இணை ஆசிரியர்

அனைத்துப் பெயர்களும் பின்வரும் வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் பட்டியலிடப்படப்பட வேண்டும்:

முதல் ஆசிரியர் #, (12)

# நிறுவன இணைப்பு, நாடு

மின்னஞ்சல்: [email protected]

இரண்டாவது ஆசிரியர் *,

# நிறுவன இணைப்பு, நாடு

மின்னஞ்சல்: [email protected]

மூன்றாவது ஆசிரியர் #

நிறுவன இணைப்பு, நாடு

மின்னஞ்சல்: [email protected]

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஆய்வின் சுருக்கமானது வாசகர்களுக்குத் தெளிவாக அணுகக்கூடிய படைப்பின் பொதுவான முக்கியத்துவத்தையும் கருத்தியல் முன்னேற்றத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். அச்சுருக்கத்தில், சுருக்கங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும்; குறிப்புகளை மேற்கோள் காட்ட வேண்டாம். இது 150 முதல் 300 சொற்களுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இச்சுருக்கம் 11 புள்ளிகள் சாதாரண Times New Romansஇல் (தமிழில் Arial Unicode MS ) இருக்க வேண்டும். தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் ஆய்வுச்சுருக்கங்கள் இருத்தல் வேண்டும்.

திறவுச் சொற்கள்

அனைத்துக் கட்டுரை வகைகளும் 8 முக்கிய திறவுச் சொற்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். குறைந்தது 5 கட்டாயமாகும். தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் திறவுச்சொற்கள் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆய்வுரை

ஆய்வுரையின் உரையானது 12 புள்ளிகள் Times New Romansஇல் (தமிழில் Arial Unicode MS) இருத்தல் வேண்டும். புதிய பத்திகள் ஒரு வெற்று வரியுடன் பிரிக்க வேண்டும்.

ஆய்வுக்கட்டுரை அமைப்பு

அறிமுகம்: துணைத்தலைப்புகள் இல்லாமல் ஆய்வின் சுருக்கத்தைத் தருதல் வேண்டும்.

இலக்கிய ஆய்வு: இந்தப் பகுதியைத் துணைத்தலைப்புகளால் பிரிக்கலாம்.

ஆய்வுமுறை: இந்தப் பகுதியைத் துணைத்தலைப்புகளால் பிரிக்கலாம்.

முடிவு / கண்டுபிடிப்புகள்: இந்தப் பகுதியைத் துணைத்தலைப்புகளால் பிரிக்கலாம்.

கலந்துரையாடல்: இந்தப் பகுதியைத் துணைத்தலைப்புகளால் பிரிக்கலாம்.

முடிவு: துணைத்தலைப்புகள் இல்லாமல் சுருக்கமாக விளக்கம் தருதல் வேண்டும்.

  துணைநின்றவை

குறைந்தது 5 கட்டுரைகளாவது இணைய ஆய்விதழ்களிலிருந்து மேற்கோளாகப் பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.

ஒற்றை ஆசிரியர் புத்தகம்:

அறவாணன், க.ப. (2009). தமிழர் : சமுதாயம், கல்வி, அரசியல். சென்னை: தமிழ்க்கோட்டம்.

உரையில் குறிப்பு: (அறவாணன், 2009)

நீங்கள் ஒரு ஆசிரியரிடமிருந்து நேரடியாக மேற்கோள் காட்டினால், அதன் பக்கம் அல்லது பத்தி எண்ணைச் சேர்க்க வேண்டும்

உங்கள் உரைக் குறிப்பில் உள்ள மேற்கோள், எடுத்துக்காட்டாக:

உரையில் குறிப்பு: (அறவாணன், 2009, பக். 29-30)

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களின் புத்தகம்:

மைக், பி. ஜே., & பாலிங், ஆர். சி., ஜூனியர் (2000). சாத்தானிய வாயுக்கள்: உலகத்தைப் பற்றிய காற்றை அழித்தல் வெப்பமயமாதல். வாஷிங்டன், டி.சி: கேடோ நிறுவனம்.

உரையில் குறிப்பு: (மைக் & பாலிங், 2000)

பதிப்பாசிரியர் புத்தகம்:

கிரேடி. கே. இ. (எட்.). (2004). வட அமெரிக்காவில் உலகளாவிய காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனவிலங்குகள். பெதஸ்தா, எம்.டி: வனவிலங்குச் சங்கம்.

உரையில் குறிப்பு: (கிரேடி, 2004)

சிற்றேடு அல்லது துண்டுப்பிரசுரம்:

நியூயார்க் மாநில சுகாதாரத் துறை. (2002). பாலியல் வன்கொடுமைக்குப் பிறகு. [சிற்றேடு]. அல்பானி, NY: ஆர்ட் பிரஸ்.

உரையில் குறிப்பு: (நியூயார்க், 2002)

பெயர் அறியப்படாத புத்தகம்:

சுற்றுச்சூழல் வள கையேடு. (2001). மில்லர்டன், NY: கிரே ஹவுஸ்.

உரையில் குறிப்பு: (சுற்றுச்சூழல் வள கையேடு, 2001)

குறிப்புதவிப் புத்தகங்களில் உள்ள கட்டுரைகள் (கையொப்பமிடப்படாத மற்றும் கையொப்பமிடப்பட்டவை):

கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு. (2005). அமெரிக்கப் பாரம்பரிய அறிவியல் அகராதி. பாஸ்டன், எம்.ஏ: ஹக்டன் மிஃப்ளின். ஷ்னீடர், எஸ். எச். (2000). கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு. உலக புத்தக கலைக்களஞ்சியம் (மில்லினியம் பதிப்பு. தொகுதி 8, பக். 382-383). சிகாகோ, ஐ.எல்: உலக புத்தகம்.

உரையில் உள்ள குறிப்புகள்: (கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு, 2005)

ஆய்விதழ் கட்டுரைகள்:

சந்திரன் ஆ., (May 2021), “சங்க இலக்கியத்தில் ஆண் பெண் ஒழுக்கப் பண்புகள் பற்றிய சொல்லாடல் (Discourse on male-female moral characteristics in Sangam literature)”, IIETS (Inam: International E-Journal of Tamil Studies, (ISSN:2455-0531), Vol.7, Issue 26, pp.22-31.

உரை குறிப்புகள்: (சந்திரன், 2021)

செய்தித்தாள் கட்டுரைகள் (கையொப்பமிடப்படாத மற்றும் கையொப்பமிடப்பட்டவை):

பசுமை இல்லாத வாயுக்களை வெட்ட கல்லூரி அதிகாரிகள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். (2007, ஜூன் 13). அல்பானி டைம்ஸ் யூனியன், ப. அ 4. லேண்ட்லர், எம். (2007, ஜூன் 2). புஷ்ஷின் கிரீன்ஹவுஸ் எரிவாயு திட்டம் ஐரோப்பாவை விட்டு வெளியேறுகிறது. நியூயார்க் டைம்ஸ், ப. அ 7.

உரையில் உள்ள குறிப்புகள்: (“கல்லூரி அதிகாரிகள்”, 2007)

தொடர்ச்சியாக வெளிவரும் ஆய்வுக் கட்டுரை:

மில்லர்-ரஷிங், ஏ. ஜே., ப்ரிமேக், ஆர். பி., ப்ரிமேக், டி., & முகுந்தா, எஸ். (2006). புவி வெப்பமடைதலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஒலிப்பு மாற்றங்களை ஆவணப்படுத்தும் கருவிகளாக புகைப்படங்கள் மற்றும் ஹெர்பேரியம் மாதிரிகள். அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் தாவரவியல், 93, பக். 1667-1674.

உரையில் குறிப்பு: (மில்லர்-ரஷிங், ப்ரிமேக், ப்ரிமேக், & முகுந்தா, 2006)

ஒவ்வொரு இதழும் ப .1 உடன் தொடங்கும் போது ஆய்வுக்கட்டுரை:

போக்டோனாஃப், எஸ்., & ரூபின், ஜே. (2007). பிராந்திய பசுமை இல்ல வாயு முயற்சி: மைனேயில் நடவடிக்கை எடுப்பது. சுற்றுச்சூழல், 49 (2), 9-16.

உரையில் குறிப்பு: (போக்டோனாஃப் & ரூபின், 2007)

DOI (டிஜிட்டல் பொருள்) கொண்ட நூலக சந்தா சேவை தரவுத்தளத்திலிருந்து பத்திரிகை கட்டுரை அடையாளங்காட்டி):

மோரா, சி., & மாயா, எம். எஃப். (2006). மீன்களின் வெப்ப சகிப்புத்தன்மையில் டைனமிக் முறையின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு விகிதத்தின் விளைவு. ஜர்னல் ஆஃப் தெர்மல் பயாலஜி, 31, பக். 337-341. doi:10.101b/jtherbio.2006.01.055

உரையில் குறிப்பு: (மோரா & மாயா, 2006)

வலைத்தளம்:

அமெரிக்காவின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம். (2007, மே 4). பருவநிலை மாற்றம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகமை வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது: http://www.epa.gov/climatechange

உரையில் குறிப்பு: (யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சுற்றுச்சூழல், 2007) கெல்ஸ்பன், ஆர். (2007). வெப்பம் ஆன்லைனில் உள்ளது. ஓஸ்வெகோ ஏரி, அல்லது: கிரீன் ஹவுஸ் நெட்வொர்க். தி ஹீட் இஸ் ஆன்லைன் வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது: http://www.heatisonline.org

உரையில் குறிப்பு: (கெல்ஸ்பன், 2007)

ஒப்புதல்

இந்த APA நடை ஃபிங்கர் லேக்ஸ் சமூக கல்லூரி சார்லஸ் ஜே. மேடர் நூலகம், மாநில பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

 

Instruction for Authors

Issuance of Analyst Identification Code Number Researchers are required to provide their own ORCID (https://orcid.org/) number. Article Types and Word Count

The specific article types include Research Paper and Review Papers. All papers should be between 4500 – 7000 words in length.

Title

The title is no more than 15 words in length and should be in 14 point normal Times New Roman (Arial Unicode MS font in Tamil Article). They should be titled in Tamil and English languages.

Author’s Affiliation

All names are listed based on the following format:

First Author#, (12)
# Institution Affiliation, Country
E-mail: [email protected]

Second Author*,
Institution Affiliation, Country 
E-mail: [email protected]

Third Author#
Institution Affiliation, Country
E-mail: [email protected]

Abstract

The abstract should include general significance and conceptual advance of the work clearly accessible to a broad readership. In the abstract, minimize the use of abbreviations and do not cite references. The abstract should be between 150 and 300 words. The text of the abstract section should be in 11 point normal Times New Roman. They should be abstract in Tamil and English languages.

Keywords

All article types: you may provide up to 8 keywords; at least 5 are mandatory. They should be Keywords in Tamil and English languages.

Text

The body text is in 12 point normal Times New Roman. New paragraphs will be separated with a single empty line.

Article Section

Introduction: Succinct, with no subheadings.

Literature Review: This section may be divided by subheadings 

Methodology: This section may be divided by subheadings 

Result/Findings: This section may be divided by subheadings 

Discussion: This section may be divided by subheadings 

Conclusion: Succinct, with no subheadings.

References

Atleast 5 articles need to be cited by e-journal.

Book with Single Author:

Gire, A. (2006). An inconvenient truth: The planetary emergency of global warming and what we can do about it. Emmaus, PA: Rodale.

In-text reference: (Gire, 2006)

If you quote directly from an author you need to include the page or paragraph number of the quote in your in-text reference, for example:

In-text reference: (Gire, 2006, pp. 29-30)

Book with Two Authors: 

Mike, P. J., & Balling, R. C., Jr. (2000). The satanic gases: Clearing the air about global warming. Washington, DC: Cato Institute.

In-text reference: (Mike & Balling, 2000)

Book with Editor as Author:  Grady. K. E. (Ed.). (2004). Global climate change and wildlife in North America. Bethesda, MD: Wildlife Society. In-text reference: (Grady, 2004) Brochure or Pamphlet: New York State Department of Health. (2002). After a sexual assault. [Brochure]. Albany, NY: Art Press. In-text reference: (New York, 2002)An Anonymous Book:

Environmental resource handbook. (2001). Millerton, NY: Grey House.
In-text reference: (Environmental Resource Handbook, 2001)

Articles in Reference Books (unsigned and signed): 

Greenhouse effect. (2005). American heritage science dictionary. Boston, MA: Houghton Mifflin. Schneider, S. H. (2000). Greenhouse effect. World book encyclopedia (Millennium ed. Vol. 8, pp. 382-383). Chicago, IL: World Book.
In-text references: (Greenhouse effect, 2005)

Magazine Articles: 

Allen, L. (2004, August). Will Tuvalu disappear beneath the sea? Global warming threatens to swamp a small island nation. Smithsonian, 35(5), pp. 44-52. Begley, S., & Murr, A. (2007, July 2). Which of these is not causing global warming? A. Sport utility vehicles; B. Rice fields; C. Increased solar output. Newsweek, 150(2), pp. 48-50.
In-text references: (Begley, 2007; Murr, 2007)

Newspaper Articles (unsigned and signed): 

College officials agree to cut greenhouse gases. (2007, June 13). Albany Times Union, p. A4. Landler, M. (2007, June 2). Bush’s Greenhouse Gas Plan Throws Europe Off Guard. New York Times, p. A7.
In-text references: (“College Officials”, 2007)

Journal Article with Continuous Paging: 

Miller-Rushing, A. J., Primack, R. B., Primack, D., & Mukunda, S. (2006). Photographs and herbarium specimens as tools to document phonological changes in response to global warming. American Journal of Botany, 93, pp. 1667-1674.
In-text reference: (Miller-Rushing, Primack, Primack, & Mukunda, 2006)

Journal Article when each issue begins with p.1: 

Bogdonoff, S., & Rubin, J. (2007). The regional greenhouse gas initiative: Taking action in Maine. Environment, 49(2), 9-16.
In-text reference: (Bogdonoff & Rubin, 2007)

Journal Article from a Library Subscription Service Database with a DOI (digital object identifier): 

Mora, C., & Maya, M. F. (2006). Effect of the rate of temperature increase of the dynamic method on the heat tolerance of fishes. Journal of Thermal Biology, 31, pp. 337-341. doi: 10.101b/jtherbio.2006.01.055

In-text reference: (Mora & Maya, 2006)

Website: 

United States Environmental Protection Agency. (2007, May 4). Climate Change. Retrieved From the Environmental Protection Agency website: http://www.epa.gov/climatechange
In-text reference: (United States Environmental, 2007) Gelspan, R. (2007). The Heat Is Online. Lake Oswego, OR: Green House Network. Retrieved from The Heat Is Online website: http://www.heatisonline.org
In-text reference: (Gelspan, 2007)

Acknowledgment 

This APA Style is taken and modified from Finger Lakes Community Collage Charles J. Meder Library, State University of New York, New York (2017) and American Psychological Association (2017).

 

ASSOCIATION WITH:

Department of Tamil, PSGR Krishnammal College of Arts and Science for Women, Coimbatore.

Department of Language, Hindustan College of Arts and Science, Coimbatore.

Department of Tamil Studies in Foreign Countries, Tamil University, Thanjavur

Centre for Classical Language PLT, Malaysia

Kalpana Arts and Creation Academy, Paris

Inam: International E-Journal of Tamil Studies (IIETS)

 Last Date for Abstract Submission: 30/8/2021

 Last Date for full Paper Submission: 30/9/2021

Conference Date

November 2021

 

Registration Fee:   INR 1000, USD 50 Payment includes registration, Participation and Journal Publication fee. The Payment details will be sent through e-mail after the acceptance of the Paper.

 

·        Selected research papers will be published with DOI number.

·        The 25 articles selected by the panel of experts will be awarded the Certificate of Merit for Outstanding Research Paper (‘Best Paper Award’).

 

International Conference on Language Teaching

and Learning in South East Asian Countries

 

 

 Curriculum, Research and

    Development

 Child and Family Education

 Early Childhood Education

 Secondary Education

 E-Learning

 Assessment and Evaluation

 

 Teaching and Learning Literature

 Learning Difficulties

 Learning Psychology

 Language Acquisition

 Innovation in Language Teaching

 Tamil Nature Language Processing

 Tamil Computing

Paper can be either in Tamil /English.

Please Submit your paper

to

[email protected]

 

Advisory Team Dr. S. Nirmala, Principal, PSGR Krishnammal College for Women (Autonomous), Coimbatore Dr. A. Ponnusamy, Principal, Hindustan College of Arts and Sciences (Autonomous), Coimbatore Dr. R. Kurinji Vendan, HOD, Department of Tamil Studies in Foreign Countries, Tamil University, Thanjavur Dr. R. Sandhi, HOD, PSGR Krishnammal College for Women (Autonomous), Coimbatore Dr. R. Rameshkumar, HOD, Hindustan College of Arts and Sciences (Autonomous), Coimbatore Organizing Team Dr. P. Kavitha, PSGR Krishnammal College for Women (Autonomous), Coimbatore Dr. N. Rajendran, Hindusthan College of Arts and Sciences (Autonomous), Coimbatore Dr. D. Vetrichelvan, Department of Tamil Studies in Foreign Countries, Tamil University, Thanjavur Mr. Jayaseelan Selvaraj, Director, Centre for Classical Languages, Malaysia Mr. M. Balaganesh, Kalpana Arts and Creativity Academy, France Dr. M. Muneesmoorthy, Chief - Editor & Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Trichy. Reviewer

Dr.A.Mani (Bharathidasan Government College for Women, Pondichery)

Dr.G.Balaji (PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore)

Dr.R.Gunaseelan (PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore)

Dr.N.Rajendran (Hinduthan College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore)

Dr.B.Sivamaruthi (Chiang Mai University, Thailand)

Dr.R.Raja (National College (Autonomous), Trichy)

Dr.S.Muthuselvam (Thiagarajar College (Autonomous), Madurai)

Thiru.F.H.Ahamed Shibly (South Eastern University of Sri Lanka, Sri Lanka)

Dr.Kingston Paul Thampuraj (Sultan Idris Education University, Malaysia)

Dr.D.Vetrichelvan (Department of Tamil Studies in Foreign Countries, Tamil University, Thanjavur)

Dr.Bharathi Raja Sakkaravarthi (National University of Ireland Galway, Ireland)

Dr.D.Thenmozhi (SSN College of Engineering, Chennai)

Dr.P.Kavitha (PSGR Krishnammal College for Women (Autonomous), Coimbatore)

Thiru. P.Kamalakkannan, (Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

Thiru. Yarlpavanan (Yarlpanam, Vadamaahaanam, SriLanka)

Dr.M.Muneesmoorthy (Bishop Heber College (Autonomous), Thiruchirappalli)

Dr.Sathiyaraj Thangasamy (Sri Krishna Adithya College of Arts and Science, Coimbatore)

பதிவுக் கட்டணம்:

INR 1000  USD 50

இதில் பதிவு, பங்கேற்பு, இதழ் வெளியீட்டுக் கட்டணம் ஆகியவை அடங்கும். மின்னஞ்சல் மூலமாக ஆய்வுக்கட்டுரையை ஒப்படைப்புச் செய்தல் வேண்டும். ஆய்வுக்கட்டுரை ஏற்பிற்குப் பின்பு தொகையைச்  செலுத்தினால் போதுமானது.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழிக் கற்றல், கற்பித்தல் - பன்னாட்டு மாநாடு

 

பாடத்திட்டம்

ஆராய்ச்சியும் வளர்ச்சியும்

குழந்தை மற்றும் குடும்பக் கல்வி

ஆரம்பகாலக் குழந்தைப் பருவக் கல்வி

இடைநிலைக் கல்வி

மின் கற்றல்

மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீடறிக்கை

தமிழ் இயற்கை மொழிச் செயலாக்கம்

கணித்தமிழ்

 

இலக்கியம் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல்

கற்றல் குறைபாடுகள்

கற்றல் உளவியல்

மொழிக் கையகப்படுத்தல்

மொழிக் கற்பித்தலில் புதுமை

ஆய்வுக்கட்டுரை தமிழ் / ஆங்கிலத்தில் இருக்கலாம்.

உங்கள் ஆய்வுக்கட்டுரையை ஒப்படைக்க...

[email protected]

 

ஒருங்கிணைப்பு:

தமிழ்த்துறை, பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்

மொழித்துறை, இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்.

அயல் நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

செம்மொழிகள் நிறுவனம்., மலேசியா

கல்பனா கலை மற்றும் படைப்பு அமைப்பு, பிரான்சு

இனம் : பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ஆய்வுச்சுருக்கம் அளிக்க -30/8/2021

ஆய்வுக்கட்டுரை ஒப்படைக்க

இறுதி நாள்: 30/09/2021

மாநாட்டுத் தேதி : நவம்பர் 2021

 

·         தெரிவுசெய்யப்பெறும் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் DOI எண் பெற்று வெளியிடப்பெறும்.

·         வல்லுநர்குழுவினரால் தெரிவுசெய்யப்பெறும் 25  கட்டுரைகளுக்குச் சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுரைக்குரிய விருதுச் சான்றிதழ் வழங்கிச் சிறப்பிக்கப்பெறும்.