திருமுருகாற்றுப்படையில் வேலன் வெறியாட்டும் நகர் வழிபாடும் உணர்த்தும் சமூகப் பிரிவினைகள் Social Divisions revealed in the cults of Velan Veriyattu and Nakar Worship perceived in "Thirumurukaarruppadai"

Authors

  • முனைவர் ச. கண்மணி கணேசன் | Dr. S. Kanmani Ganesan முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா Formar Principal and HOD of Department of Tamil, Srikaliswari College, Sivakasi, Tamil Nadu. India.

Keywords:

வெறியாட்டு, நகர், வேலன் தோற்றம், வழிபாட்டு முறை, திணைமாந்தர், வேளாளர்

Abstract

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திருமுருகாற்றுப்படையில் இடம்பெறும் வேலன் வெறியாட்டையும் நகர் வழிபாட்டையும் ஒப்பிட்டு, அவற்றில் பொதிந்திருக்கும் சமூகப் பிரிவினைகளை வெளிக்கொணர்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். தொகையிலக்கியக் காலச் சமூக வரலாற்றைத் தெளிவாக அறிய இவ் ஆய்வு தேவையாகிறது. பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் பன்மைத்தன்மை இவ்ஒப்பீட்டு ஆய்வால் தெளிவுறுகிறது. திருமுருகாற்றுப்படையில் அடி.190-217& 227-248 ஆகிய இரு பாடற்பகுதிகள் மட்டும் முதல்நிலைத் தரவுகளாக அமைய; பிற தொகைநூல் செய்திகள், உரையாசிரியர், ஆய்வாளர் கருத்துகள் ஆகியன துணைநிலைத் தரவுகளாம்.

Abstract

The aim of this research article is to reveal the social divisions perceived in the two different cults named Velan Veriyaattu and Nakar Worship. This comparison is needed to decipher the social history of the early Tamils. The multiplicity rooted deeply in the early Tamil society is brought out to focus by this comparative study. The specific lines 190-217 and 227-248 in Thirumurukaarruppadai serve as the primary data. The other hymns of the anthologies and the opinions of the commentators and researchers serve as secondary data.

References

Aingurunooru. (2009). kazhaka veliyeedu, chennai.

Akanaanooru- kalirriyaanai nirai. (2009). kazhaka veliyeedu, chennai.

Akanaanooru- manimidai pavalam. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Akanaanooru niththilakkovai, kazhaka veliyeedu, chennai. 2008

Andrae F.Sjoberg- 'Who are the Dravidians', p.1- 33, Symposium on Dravidian

Civilization- Asian Series of the Center for Asian Studies of the University of Texas at Austin. (1971).

Chilapathikaaram, Po.Ve.Somasundaranar- commentator, (1975). Chennai: Kazhaka veliyeedu

Kaliththokai, (2007). Chennai: kazhaga veliyeedu

Kazhakath Thamizhakaraathi, 19th edition, Chennai: Kazhaka veliyeedu, (2004).

Kurunthokai. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Narrinai. (2007). kazhaka veliyeedu, Chennai.

Paripaadal, Po.ve.Somasuntharanar, (commentator), Chennai: kazhaka veliyeedu, (2007).

Paththuppaattu thokuthi l, (2007). Chennai: Kazhaka veliyeedu

Paththuppaattu- part ii. (2008). kazhaka veliyeedu, chennai.

pathirruppaththu. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Puranaanooru, U.Ve.Saaminaathaiyar (editor), 1894. V.N.Jubilee achchukkoodam, Chennai.

Puranaanooru, u.ve.saaminaathaiyar (editor), 2nd edition, 1923. Commercial achchukkoodam, Chennai.

Puranaanooru, u.ve.saaminaathaiyar (editor), 3rd edition, 1935, La journal press, Chennai.

Puranaanooru part l&ll, Auvai Chu.Duraisamippillai- commentator, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Rakavaiyangar,Mu., Velir varalaaru, (1913). Maduraith Thamizhch Changam: Centhamizh pirasuram

Thamizh Nikandukal, (1999). Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Thirumakal Thamizhakaraathi, (2002). Chennai: Thirumakal nilaiyam

Published

30.05.2023

How to Cite

முனைவர் ச. கண்மணி கணேசன் ம. ச. க. க. (2023). திருமுருகாற்றுப்படையில் வேலன் வெறியாட்டும் நகர் வழிபாடும் உணர்த்தும் சமூகப் பிரிவினைகள் Social Divisions revealed in the cults of Velan Veriyattu and Nakar Worship perceived in "Thirumurukaarruppadai". இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 9(34), 5–12. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/236