தொகையிலக்கியக் கால மன்னரும் பிற தமிழ்ச்சமூகத்தாரும்

Mannar and Other Sections of People in Tamilnad During the Period of Anthologies

Authors

  • முனைவர் ச.கண்மணி கணேசன் | Dr. S.Kanmani Ganesan Former Principal & HOD in Tamil, Srikaliswari college, Sivakasi.

Keywords:

kurunila mannar, kalamar, kongar, paanar, kizhaar, kaniyar

Abstract

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

தொகையிலக்கியத்துக் குறுநில மன்னர்க்கும் அவருடன் ஒருங்கு வாழ்ந்த பிற தமிழ்ச்சமூகத்தாராகிய கொங்கர், உழவர், கிழார், பாணர், கணியர், வேட்டுவர், களமர், பார்ப்பார் ஆகியோர்க்கும் இடையே நிலவிய உறவுநிலை பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது. இவ்ஆய்வு பண்டைத் தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றை ஐயந் திரிபறத் தெளிய உதவும். சமூகவியல் கோணத்தில் அமையும் இவ்ஆய்வுக்குப் புறநானூற்றுச் செய்திகள் முதனிலைத் தரவுகளாக அமைய; பிற தொகையிலக்கியச் செய்திகள், ஆய்வாளர் முடிபுகள் ஆகியன துணைநிலை ஆதாரங்களாக அமைகின்றன. மன்னர்க்காகக் களமர், உழவர் ஆகிய இரு இனத்தவர் நிலத்தில் இறங்கிப் பாடுபட்டனர். பாணர், கிழார் ஆகிய திணைமாந்தருடன் பார்ப்பாரும் மன்னரோடு நெருங்கி வாழ்ந்தனர். மன்னரின் ஆட்சிமுறை திணைமாந்தரால் போற்றப் பெற்றது.

Abstract

The aim of this research article is to decipher the relationship prevailed between the mannar and the various sections of the public viz. kongar, uzhavar, kizhaar, paanar, kaniyar, vettuvar, kalamar and paarppaar who lived together in the Tamil society during the period of the anthologies. This article paves way to understand clearly the social history of early Tamilnad. A sociological approach is followed. Hymns of Purananooru serve as the primary source. The data from the remaining anthologies and researchers' findings serve as the secondary source. The study reveals that both kalamar and uzhavar were indulged in farming for mannar. Both paarppaar and thinaimaanthar like paanar and kizhaar lived in a close relationship with mannar. Their administration was praised by the public.

References

Cilappathikaaram, Po.Ve.Somasundaranar- commentator (1975). Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Duraisamippillai Auvai Chu. - commentator, (2007). Puranaanooru pakuthi l&ll, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Kanmani Ganesan, S., "Karumbanoor Kizhaan Aliththa Virunthu", ( 1.3.2021). https://www.vallamai.com/?p=101485

Kanmani Ganesan, S., (15.9. 2020), (Peer Reviewed) பொறையாற்றுக் கிழானும் கோமான் பெரியனும் – வல்லமை).

Krishnasamy Iyangar, S., Cheran Vanji, (1946). Madras: Educational Publishing Company.

Narayanasamy Iyar- commentator (2007). Narrinai, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Paripadal, Po.Ve.Somasundaranar- commentator, (2007). Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Pathirruppaththu, Auvai Chu.Duraisamip Pillai - commentator (2007). Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Pulavar Kuzhanthai, Kongu Nadu, (1968), Erode: Vela Pathippakam.

Ragavaiyangar, Mu., Velir Varalaaru, (1913). Madurai: Chenthamizh pirasuram.

Somasundaranar Po.Ve. - commentator (2007). Kurunthokai, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Somasundaranar Po.Ve. - commentator (2008). Paththuppaattu thokuthi ll, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Somasundaranar Po.Ve.- commentator (2007). Paththuppaattu thokuthi 1, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Vengatasamy naattaar Na.Mu. & Vengatachalam Pillai Raa. - commentators (2007). Akanaanooru manimidaipavalam, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Vengatasamy naattaar Na.Mu. & Vengatachalam Pillai Raa. - commentators (2009). Akanaanooru kalirriyaanai nirai, Chennai: Kazhaka veliyeedu.

Published

28.08.2022

How to Cite

S.Kanmani Ganesan, S. G. (2022). தொகையிலக்கியக் கால மன்னரும் பிற தமிழ்ச்சமூகத்தாரும்: Mannar and Other Sections of People in Tamilnad During the Period of Anthologies. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 8(31), 2–8. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/123