முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) ப. ஜ. தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 7, p. 25–48, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/159. Acesso em: 30 nov. 2023.