[1]
முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) ப.ஜ. 2016. தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 2, 7 (Nov. 2016), 25–48.