முற்கால நீதிநூல்கள் சுட்டும் அரச முறைமையும் மக்களின் கடமைகளும்

Muṟkāla nītinūlkaḷ cuṭṭum araca muṟaimaiyum makkaḷiṉ kaṭamaikaḷum

[ Published On: May 10, 2018 ]

தனிமனிதனுக்கென்று சில கடமைகள் உள்ளன. அவன் கல்வி கற்க வேண்டும். நல்ல பழக்கவழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லறத்தாருக்கென்று சில கடமைகள் உள்ளன. அவர்கள் இல்லறத்தை நல்லறமாக மாற்றவேண்டும். ஈகைப் பண்புடையவராகவும் பிறரது துன்பத்தைப் போக்குபவராகவும் விளங்கவேண்டும். நல்லோருடன் நட்புப் பாராட்டவேண்டும்.

சமுதாயத்திற்கென்று சில கடமைகள் உள்ளன. சமுதாயத்தில் உள்ளோர் தங்களது கடமைகளை அறிந்து பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். சமுதாயத்தோடு தொடர்புடையதே அரசு. சமுதாயத்தைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் முறையாக இயங்க வைப்பதோடு மக்களை நெறிப்படுத்தவும் உண்டான அமைப்பே அரசு.

நல்லரசு நடக்கக்கூடிய நாட்டில் மக்கள் இன்பமும் கொடுங்கோலாட்சி புரியும் நாட்டில் மக்கள் துன்பமும் அடைவர். ஆதலால் நாட்டை முன்னின்று வழிநடத்தக்கூடிய அரசர்கள் நற்குணங்களுடன் கல்வியறிவு உடையவராகவும் எதனையும் ஆராயும் திறன் கொண்டவராகவும் இருக்கவேண்டும்.

KEYWORDS

கல்வி கற்க, கடமைகள், ஈகை, பொறுப்புணர்வு, அரசு
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline