மலைபடுகடாம் நவிலும் மானுட விழுமியங்கள்

Malaipaṭukaṭām navilum māṉuṭa viḻumiyaṅkaḷ

[ Published On: May 10, 2015 ]

மலைபடுகடாம் நவிலும் மானுட விழுமியங்களை அடையாளப்படுத்துவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். விழுமியம் என்பதற்கான வரையறை, வாழ்வியலுக்கும் விழுமியத்துக்குமான பிணைப்புநிலை, மலைபடுகடாம் வெளிப்படுத்தும் மானுட வாழ்வியல் நெறி, மலைபடுகடாம்வழிப் பெறப்படும் மானுட விழுமியங்கள் முதலிய தரவுகளை உள்ளடக்கிய வண்ணம் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

மலைபடுகடாம், மானுட வாழ்வியல், நெறி, விழுமியம், பிணைப்புநிலை
  • Volume: 1
  • Issue: 1

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline