பொறுமை : கருத்துவிளக்க முறையில் வள்ளுவரும் கபீரும்

Poṟumai: Karuttuviḷakka muṟaiyil vaḷḷuvarum kapīrum

[ Published On: November 10, 2015 ]

வள்ளுவர் தமிழ்ச் சமூகத்தில் நிகழும் குற்றங்களைக் கடிந்துரைத்தார். இது, கி.பி. முதல் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த மாபெரும் புரட்சியாகும். அப்புரட்சியை ஒத்த புரட்சிப் பிற்காலத்தே தோன்றியதோ எனின் தோன்றவில்லை என்றே கூற முடியும். அதற்காக நற்கருத்துக்கள் அடங்கிய புரட்சிச் சிந்தனைகளை இலக்கிய அறிஞர்கள் கூறவில்லை என்பது பொருளன்று. திருவள்ளுவர் சிந்தித்த அளவிற்குச் சமுதாயத்தைப் பரந்துபட்ட நோக்குடனும் தொலைநோக்குடனும் சிந்தித்ததாகத் தெரியவில்லை. ஏனெனின் மாந்தன் பகுத்தறிவு உடையவனாக வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு அறம் வேண்டும் என்கிறார். அவ்வறத்தினைத் திறம்பட செய்வதற்குப் பொருள் வேண்டும். அப்பொருள் நல்வழியில் ஈட்டினால்தான் நல்லறமாக அமையும் என்பதை அடுத்து முன்வைக்கின்றார். அறம் புரிவதற்குப் பொருளாதாரம் மட்டும் போதாது. அதனை முறைப்படிச் செய்வதற்கு இல்வாழ்க்கையே அடிப்படை என்கிறார், இறுதியாக. ஆக ஒரு மாந்தனுக்கு அறம், பொருள், இல்வாழ்வு இம்மூன்றும் அடிப்படையானவை என உலகுக்கு எடுத்துக் கூறியவர் திருவள்ளுவரே. இவரது சிந்தனைகளைப் போன்றே பல்வேறு மொழி இலக்கியக் கலைஞர்களும் முன்வைத்துள்ளனர். அவ்வரிசையில் வரக்கூடிய ஒருவரே இந்திக் கவிஞர் கபீர். இவரும் மாந்தன் பின்பற்ற வேண்டிய சமுதாய அறங்களை எடுத்துக் கூறுகின்றார். இவர் பொறுத்துக் கொள்ளும் பண்பைக் கூறுமிடத்து திருவள்ளுவரிடமிருந்து எங்ஙனம் வேறுபட்டு நிற்கின்றார் என்பதை முன்வைக்கின்றது இக்கட்டுரை.

KEYWORDS

வள்ளுவர், தமிழ்ச் சமூகத்தில், புரட்சிச் சிந்தனை, மாந்தன், பகுத்தறிவு
  • Volume: 1
  • Issue: 3

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline