புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து)

Pulampeyarvāl nērum paṇpāṭṭu aṭaiyāḷa iḻappukaḷ (īḻa makkaḷai muṉvaittu)

[ Published On: August 10, 2017 ]

புலம்பெயர்வு காரணமாக ஒரு நாட்டின் பண்பாட்டு அடையாளம் எவ்வாறு புலம்பெயரும் மக்களால் தம் கண்முன்னே இழப்புக்கு உள்ளாகின்றது என்பதைப் புலம்பெயர் ஈழத்தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வு கொண்டு அடையாளப்படுத்துகின்றது இக்கட்டுரை.

KEYWORDS

புலம்பெயர்வு, பண்பாடு, அடையாளம், புலம்பெயர், ஈழத்தமிழ்
  • Volume: 3
  • Issue: 10

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline