நுண்கடன் திட்டங்களினால் ஏற்படும் விளைவுகள்

Consequences of micro-credit projects

[ Published On: February 10, 2018 ]

பண்டமாற்றுப் பொருளாதார முறைமைக்குள் முடங்கிக் கிடந்த பொருளாதாரச் செயற்பாடுகள், பணப்பரிவர்த்தனை பொருளாதார உருவாக்கத்தின் பின்னர் ஒரு புதிய உத்வேகத்தில் வீறுநடை போடத் தொடங்கிவிட்டன. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு சமூகமுமே பலவகையான சமூகப் பிரச்சினைகளுடன் பின்னிப் பிணைந்திருக்கிறது. சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் முன்னேற்றகரமானதாகவோ அல்லது பின்னடைவானதாகவோ காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் சமூகத்தினது முன்னேற்றத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுகின்ற மாற்றங்கள் சிலவேளைகளில் பல தாக்க விளைவுகளினை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அந்தவகையில் நலிவுற்ற மக்களது வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்துவதற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் நுண்கடன் திட்டம் மிக முக்கியமானதாகும். இவ் முன்னேற்றகரமான நுண்கடன் திட்டமானது இலங்கை, இந்தியா உட்பட பல உலகநாடுகளில் பல்வேறு அரசு மற்றும் அரசுசார்பற்ற நிறுவனங்களின் உதவியுடன் முன்னெடுக்கப் படுகின்றமையினைக் காணலாம். பல முன்னேற்றகரமான குறிக்கோள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நுண்கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்பெறுகின்றன. இதன்மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்திலும், சமூகத்திலும் பல சாதாகமான விளைவுகள் ஏற்பட்ட போதிலும் மறுபுறம் பல்வேறு பாதகமான விளைவுகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றது.

KEYWORDS

இலங்கை, இந்தியா, நுண்கடன், கொடுக்கல், வாங்கல்
  • Volume: 3
  • Issue: 12

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline