நளன்கதை கூறும் இலக்கியங்கள்

Naḷaṉkatai kūṟum ilakkiyaṅkaḷ

[ Published On: May 10, 2018 ]

எந்தவொரு சிறப்பான படைப்பிலக்கியமும், பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படும். அந்த வகையில் மகாபாரதத்தின் கிளைக்கதையாகத் தோன்றிய நளன்கதையானது தமிழ், மலையாளம், வடமொழி எனப்பல மொழிகளில் முழுநூலாக உருப்பெற்றதோடு, தமிழ் மொழியில் தோன்றிய பிற இலக்கியங்களிலும் ஆங்காங்கே எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. அவற்றை எடுத்துரைக்கும் விதமாகவே இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

தமிழ், மலையாளம், வடமொழி, படைப்பிலக்கியம், மகாபாரதம்
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline