தமிழ்க்கணிமை அனுபவங்கள்

Tamiḻkkaṇimai aṉupavaṅkaḷ

[ Published On: November 10, 2015 ]

அடிப்படையில் நான் ஒரு இயற்பியல் மாணவன், பட்டப்படிப்பு முடித்த கையோடு தகவல்தொழிற்நுட்பச் சேவை நிறுவனத்தில் கடைநிலை ஊழியராகச் சேர்ந்தேன். ஆராய்ச்சித் துறையில் ஈடுபாடுயிருந்தாலும் அன்றைய குடும்பச் சூழலால் பணிக்குச் செல்வதைத் தவிர வேறு வாய்ப்பில்லை. பணிக்காரணங்களால் சில நிரல் மொழிகளைக் (Programming Language) கற்று, சிறிய நிரலாக்கத்தைச் செய்துவந்தேன். அங்குதான் இணையம் பரிச்சியமானது. அதுவரை எழுதிவந்த மழலைக் கவிதைகளை இணையத்தில் வெளியிட்டு வந்தேன். அதன்வழி ஒரு வலைப்பதிவனாகவும் மாறிக்கொண்டேன். தொடர்ந்து நகைச்சுவைத் துணுக்குகள் முதல் கதைகள் வரை எழுதிக் கொண்டிருந்தேன். எனது நிரலாக்க அறிவில் தமிழ்ச் சார்ந்த கருவிகள் செய்து இணையத்தில் வெளியிட்டேன்.

KEYWORDS

Programming Language, தகவல்தொழிற்நுட்ப, கதைகள், நகைச்சுவை, துணுக்குகள்
  • Volume: 1
  • Issue: 3

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline