சேக்கிழார் செப்பும் நாயன்மார் பெருமை

Cēkkiḻār ceppum nāyaṉmār perumai

[ Published On: February 10, 2017 ]

பேராசிரியர் பழ. முத்துவீரப்பனாரால் புகழப்படுகின்ற பெருந்தகையாளர் மூதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கனார். பேராசிரியரின் பார்வையில் திறனாய்வுச் சிந்தனைகள் குறித்து இனங்காண்பதாய் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

பேராசிரியர், பழ. முத்துவீரப்பனார், மூதறிஞர், வ.சுப.மாணிக்கனார், திறனாய்வுச் சிந்தனை
  • Volume: 2
  • Issue: 8

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline