குறுந்தொகை உணர்த்தும் அறம்

Kuṟuntokai uṇarttum aṟam

[ Published On: May 10, 2018 ]

பண்டைய தமிழன் தன் வாழ்நாளில் கடைப்பிடித்த அறக்கருத்துகளை இலக்கியங்களில் பதித்து அளித்துள்ளான். அவ்அறக்கருத்துகளைக் கைக்கொண்டு வாழ்வோர் வாழ்வில் மேன்மை அடைவர். சமுதாயம் போற்றும் சான்றோராகவும் திகழ்வர். அவ்வகையில், நற்குணங்கள் குடிகொண்டுள்ள மனிதனாக வாழ்வதற்குக் குறுந்தொகை சில அறக்கருத்துகளை வழங்கியுள்ளது. அவற்றை இக்கட்டுரை விளம்புகிறது.

KEYWORDS

பண்டைய தமிழன், நற்குணங்கள், அறக்கருத்து, குறுந்தொகை
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline