கவிக்கோலம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு

Kavikkōlam kiruṣṇamūrtti avarkaḷiṉ vāḻkkai varalāṟu

[ Published On: May 10, 2017 ]

இன்று வெண்பா பாடுவதில் ஆசுகவியாய் விளங்கும் கவிக்கோலம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு இனிமை பயப்பதாகும். தமிழ் மொழியின்பால் பேரன்பு கொண்ட கவிஞரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் அறிந்துகொள்வது, அவரது நல்ல கவிதைகளை அறிந்து சுவைப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.

KEYWORDS

கவிஞரின், கவிதை, வெண்பா, ஆசுகவி, கவிக்கோலம்
  • Volume: 3
  • Issue: 9

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline