கணிப்பொறியும், மொழி பயிற்றுதலும் – ஒரு கண்ணோட்டம்

Computing and Language Learning - An Overview

[ Published On: November 10, 2015 ]

இன்று மனித வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளிலும் அறிவியல் தவிர்க்க இயலாதபடி ஒன்றிவிட்டது. அறிவியலின் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளும் மனித சமூகத்தை முன்னேற்றப் பாதையில் செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. அவை வகுத்தளிக்கும் கருத்துக்களால் மானுட உலக மென்மேலும் செலுமையுற்று வருகிறது.

20–ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் அமோக சாதனைகளைக் கண்டது. அவ்வகையில் கணிப்பொறி முதன்மை கொண்டது. கணிப்பொறியின் நுண்மாண் நுழைபுலத்தால் தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரம், மருத்துவம் மேலும் கல்வித்துறையும் வளமுற்று வருகின்றன. மேலை நாடுகளில் குறிப்பாய் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் கணிப்பொறி கல்வித்துறையில் பெரும் பங்கினைப் பெற்றுவிட்டது. அங்கெல்லாம் மொழி, மொழியியல் துறைகளிலும், மொழி பயிற்றுதலிலும் கணிப்பொறி கால்கொண்டு மிகச் சிறப்பாய் உதவுவதாகச் செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. சமூகத்துடன் தொடர்பு கொண்ட அறிவின் பல்வேறு துறைகளிலும் நெருக்கமாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ள கருவி என்ற வகையில் கணிப்பொறி பெரிதும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகிறது.

KEYWORDS

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரம், மருத்துவம்
  • Volume: 1
  • Issue: 3

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline