இலக்கணமறியாக் கவிதை – நூல்மதிப்புரை

Ilakkaṇamaṟiyāk kavitai - nūlmatippurai

[ Published On: August 10, 2015 ]

பேரளவு துன்பத்தின் சாயை படியாது வெறும் உயிர்ப்பிண்டமாக வாழ்ந்து வருகின்ற ஓர் இளைஞன் திடீரென்று உலகத்தில் இயல்பாக நிகழ்ந்து வருகிற கொடுமைகளையும் சமூக அநீதிகளையும், சமூகத்தினரது வக்கிரச் செயற்பாடுகளையும் ஆவேசமாகக்கண்டு, கண்டதைத் தன்மன இருட்டில் தோய்த்துச் சொல்லியிருக்கிற கனவுகளே முனியசாமியின் இக்கவிதைகள். இவரது கவிதைகளில் கவிதைக்கான இலக்கணம் எதுவுமில்லை. அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றிற்கு ஆரம்பம் என்ற நிலைகளும் இல்லை. மன அவசரத்தின் உருவகப் பிரவாகம்தான் கவிதைகளின் உற்பத்தி மையம் என்பதைக் கவியுலகம் ஒத்துக்கொள்ளுமானால் இவைகளும் கவிதைகளே என்றே மதிப்பிடலாம். கவிதைகளின் மூலமாகப் படைப்புலகில் கால்  பதித்திருக்கின்ற முனியசாமியினது எல்லாக் கவிதைகளுமே அதனதன் நோக்கப் புலப்பாட்டுத் தளத்தில் சிறப்பானதாகவே வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த வெளிப்பாடுதான் முனியசாமி என்ற கவிஞரின் நுழைவை அவரது எழுத்துக்களின் வழி நின்று வாசகப்பரப்பிற்குள் அடையாளப்படுத்துவதோடு வாசகர்களை இவரது கவிதைகள் குறித்து ஒருகணமாவது சிந்திக்க வைக்கச் செய்கின்ற செயலையும் மிகநேர்த்தியாகச் செய்கின்றது. இருப்பினும் இக்கவிதைப் படைப்பாளியின் உணர்வுகளும் நினைவுகளும் ‘காதல்’ என்ற வட்டத்திற்குள்ளாகவே சுற்றிச்சுற்றி வந்திருப்பதைக் காண்கையில் இக்கவிஞரின் எதிர்காலத்திய படைப்புலகப் பிரவாகத்திற்கு இது ஆரோக்கியமற்றது என்றே சொல்லத் தோன்றுகின்றது.

KEYWORDS

காதல், இளைஞன், கொடுமை, அநீதி, வக்கிர
  • Volume: 1
  • Issue: 2

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline