ஆழ்வார் பாசுரங்களில் அணிநலன்கள்

Āḻvār pācuraṅkaḷil aṇinalaṉkaḷ

[ Published On: May 10, 2018 ]

திருமாலின் திருவருளைப் பெற்ற பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் பாடிய தமிழ்ப் பாசுரங்களே நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம். இப்பாசுரங்களைத் திரட்டித் தந்தவர் வியாசர். இதனுள் திகழும் பாசுரங்கள் சொற்சுவை, பொருட்சுவைகளில் சிறந்தவை. இத்தகு ஆழ்வார் பாசுரங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அணிநலன்கள் குறித்து விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

பன்னிரண்டு ஆழ்வார், நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம், வியாசர், ஆழ்வார் பாசுரம்
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline