ஆரம்பப்பிரிவு மாணவர்களது கல்வி வளர்ச்சியில் ஆசிரியர்களின் வகுப்பறை முகாமைத்துவம் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

Ārampappirivu māṇavarkaḷatu kalvi vaḷarcciyil āciriyarkaḷiṉ vakuppaṟai mukāmaittuvam ēṟpaṭuttum tākkam

[ Published On: May 10, 2018 ]

இன்றைய நிலையில் உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் காரணமாகச் சமூகமும், சமூகம் சார்ந்த நிறுவனங்களும் துரிதகதியில் இயங்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான மாற்றங்களுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பாடசாலைகளும் பல்வேறு மாற்றங்களை உள்வாங்கி வினைத்திறனாகச் செயற்பட்டு, மாறிவரும் சமூதாயத்திற்குப் பொருத்தமான மாணவர்களை உருவாக்கிக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே, இவ்வாறான மாற்றங்களைச் செயற்படுத்தும் வகையில் பாடசாலைகள் ஆரம்ப பிரிவிலிருந்தே அவற்றுக்கான அடித்தளத்தை அமைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அம்மாணவர்களின் எதிர்காலக் கல்வி சிறப்பாக அமைவதோடு சமூகம் எதிர்பார்க்கின்ற மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறுவர் நம்பிக்கை நிதியமானது சிறார்களின் கல்வி தொடர்பில் அதிக அக்கறை செலுத்தி செயற்பட்டு வருகின்றது. அந்தவகையில் கற்கும் நடைமுறையில் பிள்ளைகள் முழுமையாக பங்குபெற வேண்டியது அவசியம் என்பது வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அத்துடன் மாணவர்கள் பாடசாலையில் கௌரவமாக நடத்தப்படல் வேண்டும், வாழ்நாள் முழுவதும் கைகொடுத்து உதவக்கூடிய வகையில் தம் அனுபவத்தினூடாக சுயமதிப்பு, சுய கட்டுப்பாடு, கல்வி பயில்வதில் ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள இடமளிக்க வேண்டும் இவைபோன்ற பல்வேறு உயரிய எதிர்பார்ப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வாறான எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றும் வகையில் செயற்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டு முன்னெடுக்கப்படுகின்றனவா என்பது சிந்திக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.  அந்தவகையில் அனைத்து மாணவர்களும் ஆரம்ப நிலைக்கல்வியைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு சகல கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்களும் பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. இருப்பினும் வகுப்பறை, பாடசாலை, குடும்பம், சமூகம் போன்றவற்றில் காணப்படும் சில குறைபாடுகள் மாணவர்கள் முழுமையாக ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற தடையாக அமைகின்றன. எனவே அவ்வாறான காரணிகளை கண்டறிந்து அவற்றில் ஆரம்பப் பிரிவு ஆசிரியர்களின் வகுப்பறை முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளுக்குத் தடையாக அமைகின்ற காரணிகளின் தாக்கங்களை இயன்றவரை குறைத்துப் பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு முறையான வகையில் ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் வகையில் அவற்றுக்கான சில தீர்வுகளைக் கண்டறிவதாக இவ்ஆய்வு அமைகிறது.

KEYWORDS

பாடசாலை, மாணவர், சிறார்களின் கல்வி, சுயமதிப்பு, சுய கட்டுப்பாடு
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline