அடையாளம் : சிரவைத் தமிழாய்வு மைய நூலகம்

Aṭaiyāḷam: Ciravait tamiḻāyvu maiya nūlakam

[ Published On: May 10, 2016 ]

வானம் பார்த்த நிலமான கொங்கு நாட்டிற்கு வரலாற்றில் தனியிடம் உண்டு. இந்நாடு சங்க காலத்திலிருந்தே பல துறைகளிலும் புகழ்பெற்று விளங்குகின்றது. இங்கு இரண்டு மடங்கள் தோன்றின. ஒன்று: வீரசைவ மடமான பேரூர் ஆதீனம். மற்றொன்று: கௌமார மடம். இதில் இரண்டாவதாக இடம்பெற்ற கௌமார மடாலாயம் சிறப்பு மிக்கது. இதன் வளாகத்தில் தமிழாய்வுக்காகவே நூலகம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பெற்றுள்ளது. இந்நூலகம் குறித்த பதிவுகளை இக்கட்டுரை முன்வைக்கின்றது.

KEYWORDS

வானம், சங்க கால, வீரசைவ, மடமான, பேரூர், ஆதீனம்
  • Volume: 2
  • Issue: 5

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline